آگهی مناقصه احداث آزمايشگاه مرکز بهداشتي درماني بنک

تاریخ نامه: 17 فروردين 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، آزمايشگاه مرکز بهداشتي درماني بنک را احداث نمايد. لذا از کليه واجدين شرايط دعوت به عمل مي‌آيد،  وفق برنامه زمان‌بندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه  به آدرس: بوشهر - خيابان معلم - روبروي جايگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر - دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند.

 

رديف

موضوع مناقصه

محل اجرا

مبلغ برآورد اوليه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

شرايط

شرکت کنندگان

1

احداث آزمايشگاه بنک

شهر بنک

شهرستان کنگان

1.350.333.385

ريال

40.000.000

ريال

دارا بودن رتبه 5 ساختمان

  

 تاريخ و محل توزيع اسناد: از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري - دبير خانه مرکزي دانشگاه

ضمناْ هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 25/1/93 ساعت 2:45 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 6/2/93  ساعت 2:45 بعد از ظهر

پاکات در تاريخ 7/2/93 ساعت 11 صبح در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

 

لازم به ذکر است، که اين آگهي در سايت‌ سايت ملي مناقصات به آدرس iets.mporg.ir نيز درج  گرديده است.

 

 کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     آزمایشگاه     مرکز.بهداشتی     بنک    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >