مناقصه تکميل احداث ساختمان پانسيون 4 واحدي کاکي واقع در شهرستان دشتي

تاریخ نامه: 18 شهريور 1394
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، مناقصه تکميل احداث ساختمان پانسيون 4 واحدي کاکي واقع در شهرستان دشتي را برگزار نمايد؛ لذا از کليه پيمانکاران داراي صلاحيت و شرکت هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان  دعوت به عمل مي آيد،  وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه  به آدرس : بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه ازاسناد و نقشه را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

 

1

تکميل احداث ساختمان پانسيون 4 واحدي کاکي

دشتي

200.000.000

ريال

3.577.030.502 ریال

 
 

 

محل  و تاريخ توزيع اسنادمناقصه: دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 17/6/94 لغايت 23/6/94 ساعت 45/14

مهلت تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 24/6/94 لغايت 4/7/94 تا ساعت 14:00

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي.

پاکت ها ي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 5/7/94 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد.

متقاضيان مي توانند مبلغ تضمين شرکت در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه واريز نمايند .

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مناقصه     تکمیل     احداث.ساختمان     پانسیون     کاکی     شهرستان.دشتی    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >